Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

7962 2144 500
Reposted fromkulamin kulamin viarudaizia rudaizia
sytuacja
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
sytuacja
8358 10a2 500
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viapuddding puddding

February 28 2015

sytuacja
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
sytuacja
2269 5159

February 25 2015

sytuacja
Ciągle widzę Twoje imię, skruszone z moich ust.
— Marilyn Manson
sytuacja
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viaMezame Mezame
sytuacja
"Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane."
— Marta Kostrzyńska

February 24 2015

sytuacja
sytuacja
sytuacja
sytuacja
sytuacja
Kochanie, jestem pijana
Wszystko czego chcę to pojechać do twojego domu
Kochanie, jestem na haju
Wszystko czego chcę to zrobić Ci dobrze
— Zhu
sytuacja
Nie bój się, uwierz w siebie, masz już wszystko. Poczuj więc, że przed Tobą cała przyszłość.
— Artur Rojek
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaevelline evelline
sytuacja
Baby I'm wasted
All I wanna do is drive home to you
Baby I'm faded
All I wanna do is take you downtown
— Zhu
sytuacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl